Fico spolu so Smer-DS si zaslúžia zápis do Guinnessovej knihy rekordov, v kategórii: ožob

Autor: Ľubomír Skalský | 1.2.2016 o 11:00 | Karma článku: 13,06 | Prečítané:  772x

Článok nadväzuje na blog uverejnený 14.12.2015, v ktorom som upozornil, že Fico ožobračuje dôchodcov a najchudobnejších. Je aj reakciou na list MPSVaR SR, ktorým mi bolo odpovedané na môj otvorený list predsedovi vlády SR.

Tak ako som predpokladal (viď blog zo 14.12.2015), MPSVaR SR nerešpektovalo (vlastne nemohlo rešpektovať) príkaz Romana Šipoša, riaditeľa kancelárie predsedu vlády SR, pretože ministerstvu neprísluší hodnotiť prácu iných ministerstiev a ministrov (Kaliňáka a Kažimíra). Na problém je možné pozrieť aj z druhej strany: Kto z Ficovej administratívy by bol natoľko odvážny, že by poukázal na to, že Kaliňák (spolu s Ficom) vedome pripravuje transformáciu našej (možno ešte) demokratickej spoločnosti na policajný štát, respektíve poukázať na neschopnosť Kažimíra, napríklad pri výbere DPH (najvýznamnejšieho príspevku do štátneho rozpočtu). Keďže uvedené obvinenia sú skutočne vážne a mal by som vysvetliť, prečo Fico patrí do Guinnessovej knihy. Preto uvediem krátke zdôvodnenie.

Základným predpokladom pre dobré fungovanie policajného štátu je vybudovanie silného policajného zboru a zmocnenie sa ústrednej štátnej správy.

Už v súčasnosti patrime medzi štáty, ktoré majú v EU najvyšší počet policajtov na 1000 obyvateľov  a máme v EU suverénne najvyššie verejné výdavky na vnútorný poriadok a bezpečnosť.   Avšak súdruhovi Ficovi spolu s Kaliňákom sa to málilo a preto využijúc imigračnú krízu, presadili ďalšie zvýšenie počtu policajtov v rokoch 2016 -2018 celkom o 2500 (800 + 850 + 850), samozrejme s príslušným zvýšením verejných prídavkov.

Prednedávnom sa Fico chválil ako vynikajúco dopadla reorganizácia štátnej správy, nazývanej tiež „ESO“, za realizáciu ktorej zodpovedal Kaliňák. Nedivím sa, že Fico spolu s Kaliňákom sú s výsledkami reorganizácie spokojní, veď dopadla tak ako plánovali. Dokonca reorganizácia zodpovedá aj svojmu menu „ESO“ (elegantná smerácka okupácia). Pripomeniem, že Ústredná štátna správa sa od roku 2013 do roku 2015 rozrástla z 157 tisíc pracovníkov na 181 tisíc, Za dva roky sa posilnila o takmer 15,3%. Predpokladám, že čísla ku koncu roku 2015 budú v prospech ESO (elegantnej smeráckej okupácie) ešte lepšie. Nezostáva mi len znovu konštatovať, že akciová spoločnosť „Smer-DS, a.s.“ pod vedením Fica sa vie o svojich ľudí postarať.

Názov „Smer-DS, a.s.“ som prevzal od pána Hanzela, zakladajúceho člena Smeru, ktorý tvrdí, že Smer vznikal, ako akciová spoločnosť. V súlade s týmto označením je možné pripustiť, že názov SMER nevznikol náhodou, že vychádza zo zloženia slov: Slovensko – Maximálne – Efektívne – Rabujme. Dodatok „DS“ má dokonca viacero vysvetlení a preto nebudem hádať, čo ním mysleli.

Ďalšími predpokladmi pre vytvorenie policajného štátu je ovládnutie súdnictva, prokuratúry, Ústavného súdu SR a budovanie poslušnej armády. V tomto článku sa však týmto otázkam nebudem venovať, nakoniec sú všeobecne známe.

Pred nedávnom sa súdruh Fico spolu s Kažimírom sa so širokouhlými úsmevmi chválili, akých úspechov dosiahli pri výbere DPH. Opak je pravdou. I keď sa im podarilo zlepšiť výber DPH (čím sa tak chválili), ešte stále nedosiahli úroveň výberu DPH, akú mali vlády pred  Ficom, čím spôsobili priamu škodu štátu väčšiu ako 4 miliardy euro. Opakujem štyri miliardy euro. Za vzniknutú škodu nebol a zrejme ani nebude nik trestnoprávne stíhaný, veď Fico už dnes má v rukách všetky páky na to, aby so to zamietlo pod koberec. Dnes sa už ani nedivíme, že sa z médií dozvedáme, že ministri Ficovej vlády sa priamo podieľajú na zlom výbere DPH.

Ak  si chceme plnom rozsahu uvedomiť, akú ročnú škodu Smer-DS, a.s., spôsobuje tým, že vo výbere DPH sme na chvoste EU, je potrené uviesť, respektíve zopakovať pár čísiel. Ak by ministri financií za vládnutia Smer-DS, a.s. dokázali výber DPH zlepšiť len na úroveň priemeru v EU, potom by sme ročne do štátneho rozpočtu získali 1,67 mld. €, čo pri príjmovej časti tohoročného štátneho rozpočtu 14,28 mld. €, predstavuje zvýšenie príjmu o 11,7%. Toto obrovské zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu, spolu s lepším využívaným európskych fondov, by stačilo na vyrovnaný štátny rozpočet, alebo pokrytie potrieb školstva, zdravotníctva, na zvýšenie dôchodkov a iste by zostalo aj na zníženie deficitu v štátnom rozpočte. Zdravotníctvo by možno nepotrebovalo až tak veľa, ak by ho členovia akciovej spoločnosti Smer-DS, a.s. až tak nevyciciavali.

Osobne si myslím, že základným predpokladom na zlepšenie výberu DPH, ako aj k zlepšeniu hospodárenia štátu je nekompromisný boj voči korupcii. Na to však Smer-DS, a.s. nemá, tak ako Fico nemá na to, aby prestúpil pred národ a na základe argumentov sa obhájil, že nebuduje policajný štát a neožobračuje národ. Nezaškodilo by, ak by sa tiež ekonomicky činným obyvateľom ospravedlnil za to, že ich od 1.9.2012 okráda (v rámci druhého piliera) o 5% ich mzdy a po viac ako troch rokoch im odkáže (cez Richtera), aby sa starali, ako si zvýšia svoje dôchodky, keď on už druhý pilier v podstate zlikvidoval. Slušný človek by si chybu priznal a hlavne napravil by ju.

Na záver tejto časti, skúsme si rozsah okrádania aspoň rámcove vyčísliť. Vyššie som už povedal, že na základe neschopnosti Ficovej vlády riešiť otázku výberu DPH prichádzame ročne o 1, 67 mld. €. príjmy štátneho rozpočtu obrala Ficova vláda o viac ako miliardu euro, nevyčerpaním európskych fondov za obdobie 2007 – 2013 a to ani po predĺžení tohto obdobia o dva roky. Ročne nás tým pripravili zatiaľ o 143 miliónov euro (na viac, zatiaľ nevieme , koľko budeme musieť EU vrátiť, nevieme o koľko sa zvýši suma 143 mil. €).

Vyčíslenie zbytočných výdavkov v štátnom rozpočte je zložitejšie, pretože ide nielen o korupciu, ale aj o nezmyselné rozhadzovania finančných prostriedkov, ako napríklad na mega reklamnú akciu s názvom „Dobré správy pre Slovensko“, z ktorej normálnym ľudom už tečie „voda zo zubov“. Vieme však, že na ESO (elegantnú smerácku okupáciu) sa vynakladá ročne 400 mil. € (sumu odhadol sám Fico) a rozšírenie policajného zboru v roku 2016 nás bude stáť 100 mil.  €  (v rokoch 2017 a 2018 sa bude táto suma ďalej zvyšovať). Z médií vieme, že korupcia a nezmyselné investície nás ročne stoja minimálne 1 až 2 mil. € (počítajme s obvyklým desiatkom, t.j. s 1,5 mil. €).

Keď si to zosumarizujeme, potom ročná škoda na príjmovej časti rozpočtu je minimálne 1,81 mld. € a na výdavkovej časti minimálne 2,0 mil. €, škoda spolu je 3,81 mld. €. To pri počte obyvateľov Slovenska 5,42 milióna znamená, že vďaka Ficovej vláde prišiel každý občan (vrátane kojencov a milionárov, ktorých počet na Slovensku mimoriadne rastie) o 703 €.

Čo sa týka okrádania v rámci druhého piliera, je možné uviesť, že pri priemernej mzde 880 € je pracujúci mesačne okradnutý o 44 €, čo ročne predstavuje 528 €.

Ak tieto dve sumy spočítame (1231€) a prepočítame na štvorčlennú rodinu (2x1231 + 2x703) dostaneme 3868 €, čo by iste postačovalo nielen na peknú dovolenku, ale dalo by sa tiež odkladať na dôchodok.

Teraz prejdem k odpovedi MPSVaR SR. Hneď v úvode musím konštatovať, že list MPSVaR SR, ktorým ministerstvo odpovedá na môj otvorený (desať stranový) list adresovaný predsedovi vlády SR, zareagovalo ministerstvo sugestívnym – zastrašujúcim spôsobom, pretože svoj list nazvalo: „Nárok na starobný dôchodok“. Nepodarilo sa mi nájsť väzbu medzi výrokmi „Fico ožobračuje dôchodcov“ a „nárokom na starobný dôchodok“. Možno mi chce ministerstvo naznačiť: Drž hubu a klaňaj sa nám!

Musím tiež konštatovať, že ak by som mal okomentovať všetky chyby v liste MPSVaR SR zo dňa 21.12.2015, evidovaný pod č. j. 23044/2015-M_OSPDA (59665/2015), vypracovaný Mgr. Dančekom a podpísaný madam Ing. J. Kolesárovou, generálnou riaditeľkou, tak by som potreboval minimálne 20 strán. Kto by ich čítal? Preto sa obmedzím na najväčšie zametanie špiny pod koberec, demagogické zavádzanie a klamstvá.

Mgr. Dančok do listu, ktorý vypracoval, uviedol aj svoju analýzu nárastu dôchodkov, ktorá vychádza z relatívneho porovnávania priemerného dôchodku s priemernou mzdou, respektíve priemernou čistou mzdou. Porovnávanie nominálneho dôchodku s nominálnymi mzdami považuje za nesprávne. V rámci jeho analýzy, mu vyšlo, že relatívne priemerný dôchodok rastie rýchlejšie ako priemerná mzda aj ako priemerná čistá mzda. V rámci tejto časti ma tiež obvinil, že používam nekonzistentné údaje. V analýze, ktorá tvorí hlavnú časť listu, Mgr. Dančok tiež naznačuje, že môžeme byť radi, že sa dôchodky sa neznižujú a ja by som mal byť serióznejší a mal by som používať konzistentné údaje.

K mnou používaným údajom je potrebné uviesť, že hneď v úvode môjho pôvodného otvoreného listu Ficovi som upozornil na to, že je zarážajúce, ako jednotlivé zložky ústrednej štátnej správy pracujú s rôznymi hodnotami pri to istom štatistickom údaji, ako príklad som uviedol infláciu. Napriek tomu ma Mgr. Dančok obvinil, že skresľujem štatistické údaje. Ako hlavný dôvod uviedol, že v roku 2015 používam priemernú mzdu vo výške 880 €.

K tejto sume (880 €) je možné uviesť, že pán Čislák, minister zdravotníctva, pri porovnávaní platov sestier, použil priemernú mzdu vo výške 879 €. Čislák pri tomto porovnávaní iste nechcel zvyšovať priemernú mzdu, veď potreboval čo najväčší rozdiel čo najväčší rozdiel pri porovnávaní s priemernou mzdou sestier. Mgr. Dančok pre rok 2015 použil rovnakú priemernú mzdu, aká bola v roku 2014, t.j. 858 €. Dančokovi aj madam Kolesárovej musím ešte pripomenúť, že vedomé skresľovanie štatistických údajov je trestné. O tom, aký je Mgr. Dančok nekompetentný, alebo lenivý hovorí aj skutočnosť, že ak by sa pozrel na stránku Sociálnej poisťovne, tak by zistil, že už v novembri 2015 bol priemerný dôchodok 410,98 € a nie 408,8, ako uvádza on.

Mgr. Dančoka (zámerne sa vyhýbam osloveniu pán) by si mal uvedomiť, že používanie relatívnych čísiel pri štatistike je hra tak stará, ako matematika sama. Keď chceme dosiahnuť výsledok aký potrebujeme použijeme relatívne čísla. Dôchodcovia sa však nenajedia s toho že priemerný dôchodok rastie relatívne rýchlejšie oproti priemernej mzde, respektíve priemernej čistej mzde, ale z toho, čo majú v peňaženke. Pozrime sa na to z pohľadu absolútnych čísiel.

Pri porovnávaní budem vychádzať z údajov používaných Mgr. Dančokom s tým, že pre nekorektnosť Dančekových údajov musím rok 2015 vynechať. Avšak v záujme pravdy zhodnotím aj roky 2015 a 2016, pričom použijem údaje uvádzané na internete jednou z bánk pôsobiacich na Slovensku (meno neuvediem, aby som nebol obvinený z nekalej reklamy).

Z tabuľky Mgr. Dančoka je vidieť, že v rokoch 2005 až 2014 vzrástla priemerná čistá mzda o 217,8 €, avšak priemerný dôchodok len o 144,2 €. Dá sa to vyčísliť aj inak. Pokiaľ v roku 2005 bol rozdiel medzi priemernou čistou mzdou a priemerným dôchodkom 188,4 €, v roku 2014 sa tento rozdiel zväčšil na 261,9 €. Mohol by som tieto čísla ďalej analyzovať, ale upustím od toho, pretože i keď sú hrozivé, sú stále skreslené v prospech vládnuceho Smer-DS, a.s.. Prečo?

Je to jednoduché. V roku 2005 bol priemerný dôchodok 256 €. V roku 2015 je minimálny dôchodok 269,5 € a to u tých ktorí odpracovali len 30 rokov. Tí, ktorí odpracovali 40 rokov (čo je na Slovensku priemer) majú minimálny dôchodok 314 €.

Čím je to spôsobené? Tým, že pokiaľ v roku 2015 bol dôchodcom zvýšený dôchodok o 5,2 €, priemerný dôchodok v roku 2015 vzrástol o 11,0 €. Je to preto, že Tí ktorí odchádzali do dôchodku v minulom roku mali prevažne dôchodok vyšší ako priemer. V tomto roku dosiahol Fico rekord, keď dôchodcom, zvýšil dôchodky len o 1,9 €. Pritom je možné reálne predpokladať, že priemerný dôchodok vzrastie minimálne o 10 € . Ak si to zosumarizujeme, tak nám vychádza, že staro dôchodcom (tí, ktorí sú na dôchodku desať a viac rokov) sa dôchodok dostane na úroveň minimálneho dôchodku. Inak povedané dostanú sa do stavu, keď sa na centrálnom trhovisku budú musieť rozhodnúť, či si môžu kúpiť dve paradajky, alebo majú len na jednu.

V súvislosti s týmto faktom, si dovolím odcitovať časť listu – odpovede MPSVaR SR:

Podľa ustanovenia Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) preskúmanie a úprava výšky pravidelne sa opakujúcich platieb musí viesť k tomu, aby si poberatelia týchto dávok mohli udržať istú životnú úroveň aj v prípade, ak by došlo k celkovému nárastu nákladov na živobytie v danej krajine. Podľa MOP je žiaduce, aby v prípade celkového hospodárskeho rastu krajiny boli primerane upravené aj pravidelne sa opakujúce platby tak, aby neprišlo neprimeranému zvyšovaniu rozdielov životnej úrovne medzi ekonomicky aktívnou časťou obyvateľov a osobami, ktoré sú na tieto platby odkázané (napr. poberatelia starobného dôchodku).

Súdruh Fico, birmovaný komunista, Vy (spolu s Vašimi miništrantmi) neklamete len občanov Slovenska, ale celý svet!

Nedá mi, aby som sa krátko nezastavil aj pri výške životného minima, od ktorého sa odvíja aj minimálny dôchodok. Otázkou sa zaoberal aj Dančok.

Ako je všeobecne známe, valorizácia životného minima závisí od dvoch koeficientov: z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu (ďalej len K1) a koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (ďalej len K2).

Vždy som si myslel, že K2 bol zavedený z toho dôvodu, aby pomáhal tým najchudobnejším. Opak je pravdou. Ako ma MPSVaR SR informovalo, že za posledné tri roky nebolo životné minimum valorizované z toho dôvodu, že K2 bol menší ako „1“. I keď som vynaložil značné úsilie, nepodarilo sa mi zistiť, akým spôsobom sa K2 vypočítava. Dospel som však k záveru, K2 je vlastne „bulharská konštanta“, ktorú používame na to, aby sme dostali výsledok, aký potrebujeme. Len na okraj poznamenávam, že v období od 01.07.1999 do 30.06.2005 sa ročne zvyšovalo životné minimum v priemere o 8,3 €/mesiac, v období od 01.07.2005 do 30.06.2015 (v období v ktorom vládol podstate len Fico) v priemere o 4,1 €/mesiac, pričom od 01.07.2013 nebolo životné minimum valorizované ani o cent. Sociálny prístup „á la“ Fico.

Na záver sa dotknem ešte jednej skutočnosti a to daňového systému. Že nie je niečo v poriadku s našim daňovým systémom svedčí aj skutočnosť, že počet milionárov na Slovensku rastie dvakrát rýchlejšie ako v Európe. Neprotestoval by som, ak by sa to prejavilo aj na zvyšovaní životného minima, o ktorom som už hovoril. Vtedy  by bolo zrejmé, že bohatne celá spoločnosť.

Pred štyrmi rokmi nám súdruh Fico sľuboval, že zavedie milionársku daň. Čo urobil? U lepšie zarábajúcich zvýšil daň o 3%. To však nie je milionárska daň. Zdanil len strednú vrstvu. V EU (okrem bývalých postkomunistických štátov) majú rôzne daňové systémy, ale jedno majú spoločné: rozdiel medzi daňami, ktoré platia ľudia s priemerným platom a daňami ktoré platia milionári je okolo 25%. Na zdanenie milionárskych nehnuteľností Fico zabudol celkom.

Neviem či súhlasíte s mojim návrhom, aby bol za ožobračovanie obyvateľov Slovenska do Guinnessovej knihy rekordov (keď už do nej nebol zapísaný za kliky, ktorými nás tak oslňoval), ale jedno by sme mu mali uznať: Fico je starostlivý, stará sa o všetko, dokonca aj o naše odievanie, aj nás ošáli aj okabáti!

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

KOMENTÁRE

Držme sa my len Ruska! Veď aj tam je Západ

Váhanie a spor v otázke MiG-ov naznačujú dvojtvárnosť Slovenska.


Už ste čítali?