Pán premiér, prečo ožobračujete bezbranných dôchodcov a tých najchudobnejších?

Autor: Ľubomír Skalský | 14.12.2015 o 7:52 | Karma článku: 18,44 | Prečítané:  4452x

Pán premiér, dnes by som takto začal môj otvorený list, adresovaný Vám, ktorý som osobne doručil do podateľne Úradu vlády dňa 27.10.2015. Prečo to pritvrdenie? Mám na to viacero dôvodov, ale dva z nich značne vyčnievajú:..........

Pán premiér, dnes by som takto začal môj otvorený list, adresovaný Vám, ktorý som osobne doručil do podateľne Úradu vlády dňa 27.10.2015. Prečo to pritvrdenie? Mám na to viacero dôvodov, ale dva z nich značne vyčnievajú:

  • Medzi časom došlo k tomu, že ste zabezpečil zvýšenie platov sudcov. Tie od roku 2016 vzrastú v priemere o 280.- € mesačne, pričom priemerný dôchodok sa zvýši len o necelé 2 eurá. Zvýšenie platov sudcov o 280.- € je vyššie ako minimálny dôchodok, ktorý je v súčasnosti 269,5 €. A pritom sudcovia majú ďalšie výhody.  Napríklad: 13 a 14 plat, ročne 9 týždňov voľna (7 týždňov + 2 týždne na rehabilitáciu), po 4 rokoch „služby“ dostanú každý rok, opakujem každý rok, odmenu vo výške platu (inak povedané dostanú 15 plat), atď.

Nezabudlo sa ani na sudcov dôchodcov, ktorí okrem valorizácie dostanú k dôchodku príplatok 170.- €. To spôsobí, že priemerný dôchodok bode v roku 2016 bude 410,9 €, avšak u sudcovia budú mať priemerný dôchodok 1907,9 €.

Pán premiér, viete dôchodcom zrozumiteľne vysvetliť takéto zvýšenie platov sudcov? Napríklad vo väzbe na stratu dôveryhodnosti súdov, respektíve k väzbe ku kauzám sudcov. „Bodlo“ by aj štatistické porovnanie v rámci Európy.

 

  • Reakcia pána Šipoša, riaditeľa kancelárie predsedu vlády SR, na môj otvorený list predsedovi vlády SR, ktorý som vtedy začínal vetou: Vážený pán Fico prečo ste bezbranných dôchodcov a tých najchudobnejších odstavil na vedľajšiu koľaj?

Nemôžem povedať, že pán Šipoš mi odpovedal (preto používam slová „Reakcia pána Šipoša ...“) , pretože mi poslal len kópiu listu adresovaného pánovi Richterovi, ministrovi MPSVaR SR, ktorého poveril vybavením môjho listu. Povznesiem sa nad tým, že pracovníci kancelárie predsedu vlády nevedia urobiť normálnu kópiu listy (list bol do kopírky vložený evidentne nakrivo), ale nemôžem si odpustiť konštatovanie, že pán Šipoš vydáva nesplniteľné úlohy.Veď ako môže pán Richter zaujať komplexné stanovisko k činnosti, ktorá spadá výlučne do kompetencie ministra financií, alebo ministra vnútra. Neviem si predstaviť, že pán Richter by mohol zaujať komplexné a záväzné stanovisko k tomu, že zákon je v súlade s ústavou, alebo nie je . Veď túto kompetenciu má len Ústavný súd SR.

Nebudem ďalej rozoberať úroveň listu pána Šipoša, ktorý dňa 12.11.2015 zaslal ministrovi MPSVaR SR, pop č. 10415-2/2015/KVP. Odporúčamvšak pánovi Šipošovi, aby zašiel do archívu a vyhľadal si list č. 129/1984-ST/K (list sekretariátu predsedu vlády je datovaný dňom 04.04.1984). Verím, že pri ňom nájde aj moju 6 stranovú sťažnosť (mala 21 príloh) vo veci: Sťažnosť na nedodržiavanie vládnej vyhlášky č. 150/1956, čo umožňuje ďalšie porušovanie socialistickej zákonnosti.

Pán riaditeľ, možno pochopíte, že už za „sociku“ som sa vysmieval štátnej administratíve. Pre čitateľov len naznačím, že napríklad spomínanú 6 stranovú sťažnosť som zakončil: Zostávam so súdružským pozdravom„Svetu mier!“.

 

Pán Fico, Vám odkazujem, že som tvrdohlavý (o čom svedčí spomínaných 21 príloh), že som sa nebál za socializmu (i keď som mal malé deti),nebojím sa ani dnes (ústava mi zatiaľ zaručuje slobodne vysloviť svoj názor) a s ožobračovaním bezbranných dôchodcov a tých najchudobnejších, Vám nedám pokoj dovtedy, kým mi verejne (v médiách) neodpoviete na všetky body môjho 10 stranového listu.

A k Vašej kancelárii poznamenám: Aký pán, taký krám, takého aj koňa mám. Za“ sociku“ mala kancelária predsedu vlády taktiež úbohých pracovníkov, ale mali aspoň „fazónu“.

Pre čitateľov SME pridám ešte pár informácií z môjho 10 stranového otvoreného listu adresovaného premiérovi.

S cieľom zvýšiť pozornosť pána premiéra, respektíve riaditeľa  jeho kancelárie som v liste použil vetu: Kam kráčaš Slovensko, keď predseda vlády, ktorý je na viac právnikom, vedome, flagrantne a beztrestne porušuje ústavu, na ktorú prisahal. Túto vetu som použil v súvislosti so svojou požiadavkou, aby premiér deklaroval na základe akého zákona (žiadal som uviesť číslo, rok, paragraf a odsek) si dovolil (spolu s Richterom) priamo zobrať jednej skupine dôchodcov časť ich dôchodku a odovzdať tieto peniaze priamo druhej skupine dôchodcov.( Poznamenávam, že otázke zvyšovaniu dôchodkov sa budem venovať v ďalšej časti tohto textu.)

Som presvedčený zbojnícky zákon, ktorý umožňuje jedným brať  a druhým dávať, v právnom štáte nemôže existovať. Som presvedčený, že takýmto krokom vláda donútila časť dôchodcov odovzdať časť svojho majetku, čo je v rozpore s Ústavou SR čl. 13 ods. 1. V liste tiež upozorňujem, že aj verejná obhajkyňa práv pani  Dubovcová upozornila pána premiéra, že v súvislosti neposkytovania informácií niektorým médiám porušuje ústavu. Na viac, že vydáva proti ústavné príkazy, keď ministrom ukladá, aby taktiež neposkytovali informácie vybraným médiám.

Na základe podrobnej analýzy (čo uznáva aj pán Šipoš) dokazujem, akým drastickým spôsobom je za vládnutia pána Fica znižovaná valorizácia dôchodkov. Medzi iným som uviedol, že v roku 2005 (pred nástupom Ficovej vlády) bol priemerný dôchodok zvýšený o 8,65%, v roku 2013 to už bolo len 3,74% a na budúci rok to bude len 0,39%. V eurách je možné tento rozdiel  vyjadriť nasledovné: V roku 2005 bol ročný prírastok priemerného dôchodku 22,14 €, v roku 2016 to bude len 1,6 až 1,8 € (podľa zdroja, z ktorého sa čerpá). Tak drastické obmedzovanie nárastu dôchodkov sa prejaví aj na rozdiele medzi minimálnou mzdou a priemerným dôchodkom, ktorý v roku 2014 ešte 48,18 €, avšak v roku 2016 sa rozdiel zníži len na 3.- €. Zostáva mi len konštatovať, že takýto drastický útlm nárastu dôchodkov by si nedovolili ani ultrapravičiari, SMERu-DS to však nerobí žiadny problém. Hlavne, že o sebe hovoria, že sú sociálne cítiaci socialisti.

Aby som nezabudol, pánovi Ficovi som v liste tiež vytkol, že síce sa hlásia k niektorým sociálnym princípom, ale ich nedodržiavajú, dokonca sa k nim ani nesnažia priblížiť. Ako príklad som uviedol, že v roku 2006 (tesne po nástupe k moci) sa Smer- DS zasadil za prijatie zákona č.592/2006 Z. z., „Zákona o poskytovaní vianočného príspevku ...“, v ktorom bolo zadefinované(a je používané pri určovaní výšky Vianočného príspevku) pravidlo, že priemerný dôchodok by mal byť vo výške 60% percent priemernej mzdy. Dalo sa predpokladať, že k tomuto cieľu sa Smer bude snažiť približovať. Skutočnosť je však opačná. Pokiaľ v roku 2005 bol rozdiel medzi 60% priemernej mzdy a priemerným dôchodkom 88,01 € v roku 2015 sa tento rozdiel na zvýšil na 121,63 €.

V liste sa venujem aj Vianočnému príspevku, ktorý je podľa môjho názoru bohapustá demagógia. Ak by boli dôchodky zvyšované podľa pravidiel nastavených pánom Kaníkom, potom by bol vianočný príspevok len zlomok toho, čo by dôchodcovia dostávali v rámci riadnych dôchodkov.

Venoval som sa aj životnému minimu, ktorý je už tri roky 198,09 €. Konštatoval som, že za posledné tri roky bola kumulovaná inflácia 4%. V liste som uviedol: Pán Fico, takú „hovadinu“, že sa životné minimum sa posledné tri roky nevzrástlo ani o 1 cent (pri inflácii 4%), môžete spolu s pánom Richterom hovoriť tým čo seno žerú, prípadne členom, alebo sympatizantom Smeru. Poukázal som na to, že ak by životné minimum bolo zvyšované tak, ako tomu bolo za vládnutia pravicových zlepencov, potom by dnes bolo životné minimum vo výške 240,01 €, t.j. o takmer 42 € viac.. Uviedol som tiež , že pri životnom minime 240,01 € by bol minimálny dôchodok 326,41 €. (pripomínam, že pán Fico s veľkou pompou, v tomto roku oznamoval, že minimálny dôchodok sa zvyšuje na 269,5 €) Neodpustil som si, aby som nevyzval  vládu a poslancov parlamentu, aby spolu s rodinami skúsili rok vyžiť zo životného minima. Ako bonus by ste mohli dostať bývanie v azylovom dome.

V liste som jednoznačne konštatoval, že zvyšovanie dôchodkov nezávisí od pokladnice Sociálnej poisťovne, ale na rozhodnutí vlády, ako tomu je napríklad u sudcov, o ktorých som už hovoril. Navrhol som aj 4 zdroje, z ktorých by bolo možné zvyšovanie dôchodkov zabezpečiť. Sú to: zníženie korupcie, správna realizácia reorganizácia štátnej správy (nazývaná tiež ESO), zlepšenie výberu DPH a zmena daňového systému. Na tomto mieste sa budem venovať  len reorganizácii štátnej správa a výberu DPH.

Pán Fico deklaroval, že reorganizácia ESO, ktorú riadil pán Kaliňák, nám prinesie 400 miliónov euro. Kde sú? Podľa môjho názoru v ústrednej správe, ktorá v roku 2013 mala 156 788 pracovníkov, avšak v roku 2015 je v ústrednej správe zamestnaných už 181 200 pracovníkov. Nárast pracovníkov v ústrednej správe (za dva roky) o 24 412 predstavuje nárast o 15,6%. Smer sa vie o svojich ľudí postarať.  K počtu úradníkov v štátnej správe je potrebné dodať, že v počte byrokratov na 1000 obyvateľov sme štvrtý  najhorší v EU. Lepší sú aj Gréci, ktorých v súvislosti s byrokraciou tak kritizujeme. Horšie oproti nám je napríklad Luxembursko, ktoré má však len 500 tisíc obyvateľov a preto sa s nimi nemôžeme porovnávať, pretože pri porovnávaní by vyšlo, že ich parlament by mal mať len 15 členov a mohli by mať len dve ministerstvá.

Extrémne posilňovanie štátnej správy a zvyšovanie policajných zložiek, ktoré sú už dnes obrovské (porovnaní s EU) vyvoláva vo mne strach, že u nás bude zavedený policajný štát. Podarí sa to Ficovi už do roku 2020?

Pán Fico skutočne si vážim, že venujete pozornosť  terorizmu. Mal by ste si však uvedomiť, že terorizmom na Slovensku sú ohrozené desiatky, možno stovky občanov, avšak zanedbávanie, ak nie priam drancovanie zdravotníctva (viď. napríklad kauzy smerákov medializovaných v tomto roku) ohrozuje životy státisícom občanov. Aj tento týždeň (09.12.2015) som si v SME prečítal, že od jari chýbajú vakcíny pre tých najmenších, čím je priamo ohrozený ich život!!! Pán Fico, prečo ohrozujete životy našich detí, našich vnúčat, prečo sa dostatočne nevenujete ochrane zdravia obyvateľov?

Prejdem k výberu DPH. Pred nedávnom pán Fico spolu s pánom Kažimírom, zo širokouhlými úsmevmi oznamovali, aké hviezdy sú vo výbere DPH. Pravdou však je, že ešte stále nedosiahli úroveň výberu DPH, ktorú mali predchádzajúce vlády, ktoré pán Fico nazval pravicové zlepence. Ako sa z médií dozvedáme, táto skutočnosť  spôsobila, že vlády pána Fica spôsobili svojou neschopnosťou škodu 4 miliardy euro a táto škoda neustále rastie. Vo výbere DPH sme taktiež štvrtý najhorší v EU. Ak by vlády pána Fica mali „gule“ na to, aby vo výbere DPH dosiahli, za 10 rokov vládnutia, aspoň priemer EU, potom by do štátneho rozpočtu pribudlo 1,67 mld. € , čo predstavuje 11,5%  štátneho rozpočtu. Ak by vlády pána Fica tento cieľ  dosiahli, bolo by dosť peňazí na zdravotníctvo, školstvo aj na dôchodky, zostali by aj prostriedky na splácanie dlhu, ktorý vyrobila prvá Ficova vláda. V mojom otvorenom liste som otázku výberu DPH rozobral podrobnejšie, ale na tomto mieste uvedené informácie snáď  postačujú.

Otázke korupcie a zmene daňového systému sa na tomto miesta, pretože by to výrazným spôsobom zväčšilo  rozsah tohto článku

Uvediem však ešte jedom problém, ktorému som sa v mojom otvorenom liste venoval a to Zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Tento zákon v dnešnom znení je (podľa môjho názoru) v rozpore s dobrými mravmi, dokonca je protiústavný. V rozpore s dobrými mravmi je napríklad z toho dôvodu, že i keď bol živnostník - dôchodca v minulom roku v strate, mal však hrubý príjem väčší ako 4944.- € , tak musí platiť sociálne poistenie. Na viac neodpočítavajú náklady, ktoré už raz štátu zaplatil, napríklad rôzne správne poplatky. Protiústavný je Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je podľa môjho názoru z toho dôvodu, že zavádza rôzny prístup k rôznym skupinám občanov. Napríklad uvedený zákon má iný prístup k dôchodcom – zamestnancom  a iný dôchodcom – živnostníkom. Náklady na zamestnanca platí zamestnávateľ, takže dôchodca – zamestnanec nemôže byť nikdy v strate. Dôchodca – živnostník znáša svoje náklady sám a i keď je v strate musí platiť sociálne vo výške 1332.- € za rok. Môže sa stať, že toto sociálne poistenie musí zaplatiť zo svojho minimálneho dôchodku, takže na živobytie mu nezostane ani životné minimum!!!

Pani predsedníčku Ústavného súdu SR o vyššie uvedených skutočnostiach som informoval tak, že som jej môj otvorený list premiérovi poslal v kópii. Mám však obavy, že sa k môjmu podozreniu, že pán Fico koná protiústavne, respektíve, že zákon o sociálnom poistení nie je v súlade s ústavou sa pani Macejková nevyjadrí. Tak ako ostatní čelní predstavitelia štátu, ktorých som tiež poslal kópiu môjho listu.  Jednoducho zahrajú rolu mŕtveho chrobáka.

O mojom otvorenom liste pánovi premiérovi by som samozrejme mohol napísať omnoho viac, veď ma 10 strán. Obmedzím sa však len na jeho záver, citujem:

Na záver mi nedá, aby som neuviedol jeden otrasný zážitok, ktorý som zažil vďaka Vám pán premiér. Na centrálnom trhovisku som stál za babičkou, ktorá si na váhu položila dve paradajky. Po tom ako jej predavačka povedala cenu, musela so zahanbením jednu odložiť. Viete čo som si v tom momente prial? Aby na mieste tej babičky bola Vaša matka a na mojom mieste ste bol Vy. Mohol by ste matku utešovať tým, že nech si s toho nič nerobí, že dôchodkový systém ste počas svojej druhej vlády nastavil tak, že ak to nezmení  iná vláda a Vy sa stanete tretíkrát premiérom, potom do roku 2020 bude hladovať viac ako polovica dôchodcov a zvyšok dôchodcov(okrem eštebákov, policajtov a vojakov – teraz dodávam sudcov a prokurátorov)  budú žiť len z ruky do huby.

Dôchodcovia - tak nám pán boh pomáhajDobrý deň, som

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

KOMENTÁRE

Držme sa my len Ruska! Veď aj tam je Západ

Váhanie a spor v otázke MiG-ov naznačujú dvojtvárnosť Slovenska.


Už ste čítali?